Výkon nad 60-90 minut - Varianta - bitter lemon

Naše tělo má jen omezenou zásobu sacharidů – u intenzivního vytrvalostního výkonu dochází po 60 - 90 minutách k výraznému úbytku energetických zásob = tempo a výkon se sníží, nastupuje únava.